Обявление за набиране на предложения за доставка на безплатни закуски за ПГ ІІІ и ІV групи

Обявление за набиране на предложения за доставка на безплатни закуски за ПГ ІІІ и ІV групи