Учители в ДГ "Слънчице"- град Козлодуй

Главен учител Райна Иванова

Старши учител Силвия Милякова

Старши учител Пенка Еленкова

Старши учител Йорданка Крушовенска

Старши учител Таня Александрова

Старши учител Людмила Неицова

Старши учител Галина Митрошанова

Старши учител Белла Симеонова

Старши учител Теменужка Христова

Учител Нели Петкова

Учител Емилия Ончева