БДП

Седмица на пожарната безопасност

По случай професионалния празник на пожарникарите (14 септември) е обявена ,,Седмица на пожарната безопасност". Децата и екипът на ДГ ,,Слънчице" Ви желаят здраве и професионално удовлетворение! Винаги бъдете "по - силни от огъня"! Днес 14.09.2023 г. в ДГ „Слънчице" бе проведено практическо проиграване на плана за евакуация при пожар. В него взеха участие всички възпитаници , учители, помощник възпитатели, медицинска сестра.Тренировъчните мероприятия се проведоха съвместно с РС ПБЗН гр. Козлодуй.Те участваха с пожарни екипи и пожарна кола в режим на светлинен и звуков сигнал, точно като в реална обстановка. Целта на обучението е персоналът да изгради навици за безопасно и бързо извеждане на децата извън сградата, а малчуганите да придобият определени знания и навици за реагиране в случай на пожар.

Научи повече