За нас

ДГ,,Слънчице" е открита 17.11.1986 година по типов проект с централно отопление,намира в центъра на град Козлодуй и е ощинска собственост.Сградата е с подменена дограма и топлоизолация.Дворът е около 6 дка и всяка група има своя обособена площадка с монтирани уреди,пейки и сенници.

Материалната база е приемлива,всички занимални са обзаведени с необходимите мебели,дидактични шкафове и материали,разполагаме с методичен,физкултурен и музикален кабинети,които се използват ефективно.

ДГ,,Слънчице'' се полза с висок обществен имидж.Това се дължи на професионалните достойнства и качества на сформирания екип от учители и ПОП,добро ниво на сработване на колектива както помежду им,така и с родителите и обществеността.

Учителския колектив отговорно изпълнява професионалните си ангажименти.

Педагогическия процес протича в среда,отговаряща на съвременните здравнохигиенни изисквания.

В центъра на нашето внимание е идеята за цялостното развитие на детската личност,чрез адаптиране,индивидуализиране и интегриране на неговата активност в среда,в която живее и се развива.