За нас

За нас

Открита на 17 .11.1986 като целадневна детска градина с 8 групи. В момента работим с 6 градински групи деца от 3 до 6 годишна възраст