Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод " и схема "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема "Училищен плод " и схема "Училищно мляко"